PENILAIAN PENSYARAH JABATAN PENGAJIAN AM (JPA) SESI DISEMBER 2018


 

 

 

Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan instrumen penilaian ini. Sila jawab semua soalan dengan seberapa jujur yang boleh. Dengan berbuat demikian, anda dapat membantu pensyarah-pensyarah Unit Pendidikan Islam dan Unit Bahasa Inggeris untuk menambah baik kualiti pengajaran dan membantu meningkatkan tahap professional pensyarah-pensyarah terlibat dari maklumbalas yang diterima.

There are 6 questions in this survey.